Informasjon

Østfoldmuseenes årskort barn/unge 6-17 år

Årskortet gir fri adgang til ordinære museumsbesøk. Kortet kan ikke benyttes ved arrangementer, særutstillinger,  konserter o.l., (Se egne priser for hvert arrangement). Kortet kjøpes og vises fram digitalt. Ansatte ved de enkelte museene kan gi veiledning på stedet.
Les mer på https://ostfoldmuseene.no/arskort
Pris

150,-

Dine detaljer